zobrazit celý obsah zpovědního zrcadla

Závěr

Pilně tedy pátrej, kterému z naznačených hříchů jsi nejčastěji podléhal, které náklonnosti se v tvém srdci nejbujněji rozrostly, jakým způsobem tvé hříchy mezi sebou souvisí.

Přemýšlej upřímně nad svým dosavadním životem a nad stavem své duše. Nezoufej nad sebou a pamatuj, že každému hříšníkovi, který se upřímně kaje, Bůh svou milostí pomůže, aby měl sílu svůj dosavadní hříšný život napravit a nastoupit cestu pravého pokání, ctnosti a života v milosti Boží posvěcující. Již to, že čteš tyto řádky, je milost Boží a záleží na tvé součinnosti, bude-li tato milost marná k tvé ještě větší škodě, či plodná k tvému věčnému a i časnému štěstí.

Zpovědní zrcadlo spolu s
poučením o generální zpovědi
vyšlo v knižní podobě

Kniha zpovědní zrcadlo

koupit můžete zde