Přehled zpovědního zrcadla

 1. Všeobecné zpytování svědomí
 2. Podrobné zpytování svědomí – úvod do podrobného zpytování svědomí, o desateru Božích přikázání a rozdělení hříchů na těžké a lehké
 3. První přikázání – V jednoho Boha věřit budeš (nebudeš mít jiných bohů mimo mne).
 4. Druhé přikázání – Nevezmeš jména Božího nadarmo.
 5. Třetí přikázání – Pomni, abys den sváteční světil.
 6. Čtvrté přikázání – Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi.
  Otázky pro děti vzhledem k rodičům, Otázky pro podřízené vzhledem k jejich představeným, Otázky pro rodiče vzhledem k dětem, Otázky pro představené vzhledem k jejich podřízeným, Otázky pro manžele vzhledem k jejich vzájemným povinnostem.
 7. Páté přikázání – Nezabiješ.
 8. Šesté a deváté přikázání – Nesesmilníš. — Nepožádáš manželky bližního svého.
 9. Sedmé a desáté přikázání – Nepokradeš. — Nepožádáš statku bližního svého.
 10. Osmé přikázání – Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému.
 11. Pět přikázání církevních
 12. Otázky k různým profesím – Dělník, řemeslník, Obchodník, Hospodský, Zemědělec, Právník, Lékař, Voják, Řidič
 13. Sedm hlavních hříchů
 14. Závěr

Zpovědní zrcadlo spolu s
poučením o generální zpovědi
vyšlo v knižní podobě

Kniha zpovědní zrcadlo

koupit můžete zde