zobrazit celý obsah zpovědního zrcadla

Úvod do podrobného zpytování svědomí

Když ses nad svými špatnými náklonnostmi poctivě zamyslel a přitom si snad vzpomněl i na některá svá provinění nebo poznal zakořeněné neřesti, přistup k podrobnějšímu zpytování svědomí. Můžeš si nejdříve bez pomoci zpovědního zrcadla sám sepsat, jaké hříchy tě nejvíce tíží, poté přistup k zpytování dle jednotlivých přikázání. K tomu ti poslouží následující otázky a úvahy.

O desateru Božích přikázání

Ve výčtu v následujících sekcích za jednotlivými hříchy uvádíme tyto značky:

✝️ = těžké hříchy, které zůstávají těžkými, ať se konají v jakékoliv, i té nejmenší míře. [1]Latinsky označované jako "peccata gravia e toto genere suo" (Např. nenávist k Bohu, nevíra v Boha, křivá přísaha, smilstvo, apod.)

= těžké hříchy, které však mohou být zmírněny na hříchy lehké pro nepatrnost předmětu (parvitas materiæ). [2]Peccata gravia e genere suo non toto seu e genere simpliciter. (Např. u krádeže, byla-li hodnota odcizené věci jen malá; pomluvy, byla-li škoda vzniklá bližnímu na jeho dobrém jménu jen nepatrná; porušení postní újmy, byla-li míra překročena jen málo, apod.).

U lehkých hříchů zvláštní značku neuvádíme. Je však třeba pamatovat, že i samo o sobě lehce hříšné jednání se může stát těžce hříšným pro nějakou zvláštní okolnost, která při něm nastala. Viz poučení výše.

Také neuvádíme značku u doplňujících otázek, které následují po otázkách na některé hříchy.

Zpovědní zrcadlo spolu s
poučením o generální zpovědi
vyšlo v knižní podobě

Kniha zpovědní zrcadlo

koupit můžete zde