Média

Jak se správně zpovídat

V tomto poučení se zamyslíme nad tím, jak vykonat dobrou zpověď. Když vykonáte dobrou zpověď s opravdovou lítostí, vyznávajíce hříchy své a vyjádříte zármutek nad svým hříchem s pevným úmyslem nápravy, pak, říká sv. František Saleský, pěstujete též ctnosti pokory, poslušnosti, upřímnosti a lásky. Jinými slovy v tomto jediném úkonu zpovědi rozvinete více ctností, než v kterémkoli jiném.

Mladí muži: čistota & věčnost

Přednáška nejen pro mladé muže jako návod, jak i v dnešním světě žít v čistotě a vydobít si věčnost.

Každý z nás musí žít v čistotě dle svého životního stavu. Toto téma je velmi důležité, protože jde o spásu. A ďábel to ví. A proto nečistota tolik řádí nejen dnes. Jedním z důvodů je na prvním místě to, že ďábel dobře ví, že toto je jeho největší zbraň. Většina duší jde do pekla za hříchy těla.

Jak dlouho po porodu pokřtít dítě?

Krátké poučení o tom, jak se to má s udělením svatého křtu novorozeněti v náležitý čas. V této otázce je dnes velká nejasnost.

Pokračovat můžete na:
zpovědní zrcadlo »

Zpovědní zrcadlo spolu s
poučením o generální zpovědi
vyšlo v knižní podobě

Kniha zpovědní zrcadlo

koupit můžete zde